Banke

Hvor ville bankesensoren være på en Dodge Grand Caravan SE 3 fra 1998.3 L 6 cylinder
Hvor er banesensorerne placeret?Hvad er symptomer på en dårlig bankesensor?Hvad sker der, hvis jeg afbryder min bankesensor?Er Chrysler 3.3 v6 en god ...
er det sikkert at tage stikket ud af stikket i 1 dag?
Hvis du frakobler det, giver det dig ingen direkte data. Hvis der er et reelt bankeproblem, kan du ende med at beskadige motoren. For det andet, hvis ...
Hvad sker der, hvis banesensoren svigter?
Hvis banesensoren registrerer en abnormitet, informerer computeren dig med Check Engine Light. Hvis kontrolmotorlyset tændes, skal en autoriseret meka...
Angiver ingen CEL efter slæbemotor dårlige bankesensorer?
Banking medfører ikke nødvendigvis en CEL. Knopsensoren er der for at informere ECU'en om, at motoren banker, og derefter vil ECU håndtere bankingen. ...
Groft / højt bankende og anderledes støj, når det accelereres
Hvorfor banker min bil, når jeg accelererer?Hvad er det raslende støj, når jeg accelererer?Hvordan lyder en dårlig bankesensor?Hvordan lyder en dårlig...
Tog indsugningsmanifolden ud for at udskifte bankesensoren og tager to nøgler til at starte motoren på den kolde stjerne
Kan jeg omgå min banesensor?Påvirker banesensor transmission?Hvad gør bankesensor til motoren?Hvordan tester du en ledningssystem for en bankesensor??...
Kan lave væskeniveauer medføre, at en banesensor bliver defekt?
Hvad kan få en bankesensor til at gå dårligt?Kan lave olie forårsage bankesensor?Hvad kan forårsage en banesensorkode?Hvad sker der, hvis jeg ikke uds...
Hvad betyder P0328?
Fejlkode P0328 er defineret som Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 eller Single Sensor). Betydning, denne kode henviser til en fejl i banesenso...
2000 Lexus ES300 Knopsensorkode P0325 P0330
Hvordan løser du banesensorkoden P0325?Hvad betyder kode P0330?Hvad forårsager kode P0325?Hvor er bankesensor placeret?Kan du køre med en dårlig banke...