Fobs

På hvilket frekvensområde sender nøglefri indgangssignaler?
Når der trykkes på en knap, sender den et kodet signal med radiobølger til en modtagerenhed i bilen, som låser eller låser op døren. De fleste RKE'er ...
2000 Buick Regal GS nøglefob Halvparret
Hvordan programmerer man en nøglering til en 2000 Buick Regal?Hvad kan forårsage nøglefob-interferens?Send nøgleringe hele tiden?Hvor er senderlommen ...