Beskrive

Beskrivelse af bil
En bil (eller en bil) er et motorkøretøj på hjul, der bruges til transport. De fleste definitioner af biler siger, at de primært kører på veje, har pl...